Reģistrācija

Latvijas Operāciju Pētījumu Sabiedrība (LatORS) tika dibināta 2005. gada 9.martā.